تریستور کوره القایی

تریستور یک semiconductor چهار لایه است که از چهار لایه متناوب P و N تشکیل شده است . تریستور معمولا دارای سه الکترود می باشد

در اکثر کوره های القایی موجود، از طرح مدار موازی تریستور پایه با توجه به مزیت های نسبی آن در مقایسه با مدار سری تریستور پایه استفاده می گردد که این طرح نیز به طور کلی دارای معایبی است. همان طور که می دانیم، در طرح موازی تریستور پایه، کنترل مدار روی رکتیفایر است و لذا با کم و زیاد کردن پتانس کوره القایی، زاویه Firing تریستورهای رکتیفایر تغییر می کند و بهترین توان در پتانس بیشینه رخ می دهد و در نتیجه در زمانی که کوره القایی در حال زینتر است که امکان استفاده از ولوم بیشینه وجود ندارد ضریب توان حتی تا عدد 25.0 کاهش می یابد و این یعنی کاهش بازده انرژی.

semiconductor

رایج ترین نوع تریستور نوع سیلیکونی آن می باشد (SCR) ) silicon-controlled rectifier . هنگامی که کاتد نسبت به آند دارای بار منفی میباشد تازمانی که یک پالس به سمت ورودی نرود جریان برقرار نمیشود ، در این زمان است که تریستور شروع به کار می کند و تازمانیکه ولتاژ میان آند و کاتد تا سطح معینی کاهش پیدا کند به کار خود ادامه می دهد

نمایش یک نتیجه